Agenda Urbana 2030

Agenda 2030
i ODS

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per unanimitat pels 193 Estats membres de les Nacions Unides l’any 2015. Aquesta agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que hauran de ser aconseguits d’ací a 2030 i representen sens dubte una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar a ningú arrere.

Els ODS, que van entrar en vigor al gener de 2016, són un conjunt d’objectius, metes i indicadors d’aplicació universal que fixen resultats quantitatius en les tres dimensions —social, econòmica i ambiental— del desenvolupament sostenible. Aborden qüestions crítiques relatives a la sostenibilitat, com ara la pobresa, el canvi climàtic, la desigualtat, el desenvolupament econòmic i la protecció dels ecosistemes. Els ODS seran implementats en tots els països, en les diferents escales territorials.

Agenda Urbana 2030

Agenda 2030
i ODS

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per unanimitat pels 193 Estats membres de les Nacions Unides l’any 2015. Aquesta agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que hauran de ser aconseguits d’ací a 2030 i representen sens dubte una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar a ningú arrere.

Els ODS, que van entrar en vigor al gener de 2016, són un conjunt d’objectius, metes i indicadors d’aplicació universal que fixen resultats quantitatius en les tres dimensions —social, econòmica i ambiental— del desenvolupament sostenible. Aborden qüestions crítiques relatives a la sostenibilitat, com ara la pobresa, el canvi climàtic, la desigualtat, el desenvolupament econòmic i la protecció dels ecosistemes. Els ODS seran implementats en tots els països, en les diferents escales territorials.

Els ODS, que van entrar en vigor al gener de 2016, són un conjunt d’objectius, metes i indicadors d’aplicació universal que fixen resultats quantitatius en les tres dimensions —social, econòmica i ambiental— del desenvolupament sostenible. Aborden qüestions crítiques relatives a la sostenibilitat, com ara la pobresa, el canvi climàtic, la desigualtat, el desenvolupament econòmic i la protecció dels ecosistemes. Els ODS seran implementats en tots els països, en les diferents escales territorials.

Encara que els ODS no són jurídicament obligatoris, s'espera que els governs els adopten com a propis, emprant-los com a brúixola per a harmonitzar els objectius als compromisos mundials, la qual cosa és extensible també a nivell regional i local, sempre considerant la necessitat d'adaptar l'abast i continguts dels ODS i les seues metes al context local i a les seues competències.

Els ODS, que van entrar en vigor al gener de 2016, són un conjunt d’objectius, metes i indicadors d’aplicació universal que fixen resultats quantitatius en les tres dimensions —social, econòmica i ambiental— del desenvolupament sostenible. Aborden qüestions crítiques relatives a la sostenibilitat, com ara la pobresa, el canvi climàtic, la desigualtat, el desenvolupament econòmic i la protecció dels ecosistemes. Els ODS seran implementats en tots els països, en les diferents escales territorials.

Encara que els ODS no són jurídicament obligatoris, s'espera que els governs els adopten com a propis, emprant-los com a brúixola per a harmonitzar els objectius als compromisos mundials, la qual cosa és extensible també a nivell regional i local, sempre considerant la necessitat d'adaptar l'abast i continguts dels ODS i les seues metes al context local i a les seues competències.

En aquest context cal assenyalar que un dels ODS, l'11, reconeix el paper fonamental de les ciutats i municipis per al desenvolupament sostenible i insta a “aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles”. No obstant això, el paper de les administracions locals en la consecució dels ODS va més enllà de l'Objectiu 11. Tots els ODS tenen metes directament o indirectament relacionades amb el treball diari dels governs locals.

En aquest context cal assenyalar que un dels ODS, l'11, reconeix el paper fonamental de les ciutats i municipis per al desenvolupament sostenible i insta a “aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles”. No obstant això, el paper de les administracions locals en la consecució dels ODS va més enllà de l'Objectiu 11. Tots els ODS tenen metes directament o indirectament relacionades amb el treball diari dels governs locals.